Skip to main content

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tiedot päivitetty

Valmiit koosteraportit ja kustannuskehitys vuonna 2015 -julkaisu

Kouluikkunan valmiiksi koostettavat excel-, pdf-raportit ovat valmistuneet. Tiedoissa ovat mukana kaikki joulukuuhun mennessä tallennetut tiedot ja niistä laskettavat tunnusluvut. Raportteja on täydennetty syksyn aikana mm. koulu- ja oppilaitosmäärien sekä ylioppilaaksi valmistuneiden pääasiallinen toiminta -tiedoin. Aikasarja -raportilta on saatavissa myös aikasempien vuosien tunnuslukutilastot. Tunnuslukuja voi tuttuun tapaan hakea myös kuntakohtaisena käyttämällä valikon Perusraportit -ominaisuutta.

Tiedoista kootaan yhteenveto, jonka pohjalta julkaistaan vuosittainen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys -raportti. Raportti pyritään saamaan valmiiksi ja julkaisemaan tammikuussa 2017. Raportissa verrataan pääasiassa tilivuoden 2015 tietoja vuoteen 2014. Kustannustietojen lisäksi vertailussa ovat mukana myös toimintaa, laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.