Skip to main content

Finnish Consulting Group Oy Kouluikkunan omistajaksi

Finnish Consulting Group Oy Kouluikkuna-vertailutietopalvelun omistajaksi

Kuntaliiton (ml. Kuntaliitto palvelut Oy) organisaatiota on uudistettu ja toimintaa järjestelty uutta strategiaa vastaavaksi. Uudistukset koskettavat myös kunnille tuotettuja tietotuotteita. Organisaatiomuutosten seurauksena Kouluikkuna-vertailutietopalvelu siirtyy Kuntaliitto palvelut Oy:ltä FCG Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) omistukseen.

Kouluikkuna-tuotteen omistajuuteen liittyvät toimenpiteet pyritään toteuttamaan niin, että tuotteen tilaajille ja käyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nykyisten tilaajien asiakkuudet jatkuvat ja käyttäjille vertailutietopalvelu on käytettävissä ilman merkittäviä käyttökatkoja.

Nykyiset asiakassopimukset Kouluikkuna-vertailutietopalvelua koskien siirtyvät sellaisenaan Kuntaliitto palvelut Oy:ltä FCG:lle, eikä asiakassopimuksen siirto edellytä teiltä toimenpiteitä.
FCG:n osaaminen tiedolla johtamisesta, tietopalveluista ja konsultoinnista tarjoaa vahvan tuen Kouluikkunan ja asiakaskuntien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi.