Skip to main content

Kouluikkunan tiedonkeruu – Tilannepäivitys kesäkuu

Tietojen tallennus sähköiselle kyselylomakkeelle

Huhtikuussa alkanut tiedonkeruu on edennyt ja kunnat ovat tallentaneet ahkerasti tietoja tietokantaan. Tavoiteaikatauluna oli, että tietoja olisi mahdollisimman paljon tallennettuna toukokuun loppuun mennessä. Kaikkea tietoa ei saada tuossa aikataulussa kerättyä, joten tiedonkeruu jatkuu vielä normaaliin tapaan. Samalla siirrytään tietojen tarkistus- ja korjausvaiheeseen. Tietojen tallentajat voivat siis kesäkuun aikana edelleen tallentaa tai korjata tietoja Kouluikkunan sähköiselle kyselylomakkeelle.

Kouluikkunan valmiit aineistot ja tiedot

Keskitetysti hankittavia ja koostettuja tietoja on lisätty vertailutietokantaan:

– Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelijamäärät
– Tiedot perusopetuksen saavutettavuudesta koulumatkojen etäisyyksinä
– Tietoja ylioppilastutkinnon suorittaneista

Tietoja ja tunnuslukuja on siis jo saatavilla kuntakohtaisilla Perusraporteilla, joiden tiedot päivittyvät automaattisesti.

Vertailutietokannassa julkaistavat valmiit koosteraportit

Uusimmista tiedoista laskettavia tunnuslukuja julkaistaan Kouluikkunan valmiilla koosteraporteilla ensimmäisen kerran viimeistään viikolla 25. Koosteraporttien tietoina käytetään sen hetkisen tallennustilanteen mukaisia tietoja. Raportteja päivitetään tietojen täydentyessä ja tarpeen mukaan. Raporttien rakenteeseen ja toiminnallisuuteen on myös samaan aikaan tulossa uudistuksia. Kehitystyöt toteutetaan pääosin syksyllä 2017.