BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Svartsjö Mikko";RSVP=TRUE:mailto:Mikko.Svartsjo@fcg.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20231006T092111Z DESCRIPTION:MITÄ KOULUIKKUNASTA NÄKYY? \n\nAjankohtaiswebinaari Kouluikku nan käyttäjille pe 10.11.2023\n\nTule kuulemaan mitä Kouluikkunan verta ilutietopalvelussa tapahtuu. Webinaarissa käydään läpi Kouluikkunan ny kytilanne\, toiminta ja kehityssuuntia. Tilaisuudessa esitellään suunnit elma varhaiskasvatustietojen integroimisesta osaksi Kouluikkunaa. Lisäksi tarkastellussa ovat myös viime vuosien kustannusmuutokset yleissivistäv ässä koulutuksessa ja sivistystoimen ajankohtaiset asiat.\n\nSamalla osa llistujilla on hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskust eluun.\n\nWebinaarin ohjelma:\n\n8.30 Tilaisuuden avaus\n\nKimmo Haa pasalo\, johtaja\n\n8.35 Miltä näyttää sivistystoimi vuonna 2024 ?\n\nKatsaus vuoden 2024 sivistyspalveluiden järjestämisen näkymiin.\n\ nTerhi Päivärinta\, johtava asiantuntija\n\n8.55 Case Oulu\n\nTalo uden ja toiminnan ohjaus varhaiskasvatuksessa – mitä odotuksia Kouluikk unalle? \n\nJonne Karinkanta\, talouden asiantuntija\n\n9.10 Pikakat saus Kouluikkuna-vertailutietopalvelun sisällöistä\n\nMitä tietoja pal velusta löytyy ja kuinka ne ovat käytettävissä?\n\nViimeisimmät kehit yskohteet ja muutokset\n\nMikko Svartsjö\, asiantuntija\n\n9.20 Suk ellus tietosisältöihin\; Esimerkkinä vuosien 2021-2022 keskeiset kustan nusmuutokset\n\nKatsaus ja huomioita vuosien 2021 ja 2022 kustannustiedois ta\n\nMikko Svartsjö\, asiantuntija\n\n9.40 Varhaiskasvatuksen tied ot osaksi Kouluikkunaa\n\nTietomallin esittely ja pilotointi\n\nVarhaiskas vatuksen tietomallin käyttöönoton vaiheet\n\nMikko Svartsjö\, asiantun tija\n\n10.00 Tilaisuuden päättäminen\n\nEnnakko ilmoittautumista e i tarvita:\n\nLataa ja lisää webinaari kalenteriisi tästä \n\nWebinaarin voit liittyä napsauttamalla tästä \n\nTule mukaan päivittämään kouluikkunan näkymä!\n\n \n\n___ __________________________________________________________________________ ___ \n\nMicrosoft Teams meeting \n\nJoin on your computer\, mobile app or room device \n\nClick here to join the meeting \n \nMeeting ID: 396 076 217 154 \nPasscode: eBz62U \n\nDownload Teams | Join on the we b \n\nOr call i n (audio only) \n\n+358 9 85626487\,\,602933432# Finland\, Helsinki \n\nPhone Conference ID: 602 933 432# \n\nF ind a local number | Reset PIN \n\nLearn More | Meeting options \n\n____________________ ____________________________________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20231110T100000 DTSTAMP:20231006T092039Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20231110T083000 LAST-MODIFIED:20231006T092111Z LOCATION:Microsoft Teams Meeting ORGANIZER;CN="Svartsjö Mikko":mailto:Mikko.Svartsjo@fcg.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:8 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Mitä kouluikkunasta näkyy? - Ajankohtaiswebinaari Kou luikkunan käyttäjille TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040BE06B43BF8D901000000000000000 0100000005613F6CBFDA6514FA81FA1FFEA961F75 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

MITÄ KOULUIKKUNASTA NÄKYY?

Ajankohtaiswebinaari Kouluikkunan käyttäjille pe 10.11. 2023

Tule kuulemaan mitä Kouluikkunan ver tailutietopalvelussa tapahtuu. Webinaarissa käydään läpi Kouluikkunan nykytilanne\, toiminta ja kehityssuuntia. Tilaisuudessa esitellään suunn itelma varhaiskasvatustietojen integroimisesta osaksi Kouluikkunaa. Lisäk si tarkastellussa ovat myös viime vuosien kustannusmuutokset yleissivistävässä koulutuksessa ja sivistystoimen ajankohtaiset asiat.

Samalla osallistujilla on hyvä tilaisuus esittä ä kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Webinaarin ohjelma:

8.30       Tilaisuuden avaus

Kimmo Haap asalo\, johtaja

8 .35       Miltä näyttää sivistystoimi vuonna 2024?

Katsaus vuoden 2024 sivist yspalveluiden järjestämisen näkymiin.

Terhi Päiv ärinta\, johtava asiantuntija

8.55       Case Oulu

< p class=MsoNormal style='margin-left:42.55pt\;text-align:justify'>Talouden ja toiminnan ohjaus varhaiskasvatuksessa –\; mitä odotuk sia Kouluikkunalle?

Jonne Karinkanta\, talouden asia ntuntija

9.10        Pikakatsaus Kouluikkuna-vertailutietopalvelun sisällöistä

Mitä tietoja pal velusta löytyy ja kuinka ne ovat käytettävissä?

< span style='mso-bookmark:_Hlk147485952'>Viimeisimmät kehityskohteet ja muutokset

M ikko Svartsjö\, asiantuntija

< span style='mso-bookmark:_Hlk147485952'>9.20       Sukellus tietosisältöihin\; Esimerkkinä v uosien 2021- 2022 keskeiset kustannusmuutokset

Katsaus ja huomioita v uosien 2021 ja 2022 kustannustiedoista

Mikko Svartsj ö\, asiantuntija

9.40       Varhaiskasvatuksen tiedot osaksi Kouluikkunaa

Tietomallin esittely ja pilotointi

Varhaiskasvat uksen tietomallin käyttöönoton vaiheet< /p>

Mikko Svartsjö\, asiantuntija

10.00     Tilaisuuden päättäminen< /b>

Ennakko ilmoittautumista ei tarvita:

Lataa ja lisää webinaari kalenteriisi tästä

Webinaarin voit liittyä napsauttamalla tästä

Tule mukaan päivittä mään kouluikkunan näkymä!

 \;

__________________ ______________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer\, mobile app or room device

Click he re to join the meeting

Meeting ID: 396 076 217 154
Passcode: eBz62U

Or call in (audio only)

+358 9 85626487\,\,602933432#  \; Finland\, Helsinki

< /div>

Phone Conference ID: 602 933 432#

_____________________________________________________ ___________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:8 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20231006T092039Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR