Skip to main content

Tiedonkeruu 2017

Tietojen tallennus 2017

Vuoden 2017 tiedonkeruu on virallisesti alkanut ja tietoja voi syöttää tuttuun tapaan Kouluikkunan tietokantasivuston sähköisen lomakkeen kautta. Tietoja on ollut mahdollista syöttää jo alkuvuoden aikana ja kaikki tähän mennessä syötetty tieto on tallennettu järjestelmään. Kaikki saatavilla olevat tiedot pyydetään tallentamaan toukokuun loppuun mennessä. Myös Kuntaliiton toimesta tietokantaan lisättävien tietojen vienti aloitetaan heti huhtikuun alusta, joten tiedoista laskettavia tunnuslukuja on jo esim. kustannustietojen osalta saatavilla. Tallennettavien tietojen osalta tietojen määritelmissä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusina tietoina kerätään kuitenkin tietoja esiopetuksen ostopalveluista ja opetustuntien määrästä.

Pyydämme ilmoittamaan mikäli kunnan yhteys-/vastuuhenkilön osalta on tapahtunut muutoksia. Oman kunnan käyttäjistä ja käyttäjätunnuksista voi tiedustella allekirjoittaneelta (mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi).

Kouluikkunan kehittäminen 2017

Vuonna 2017 Kouluikkunan kehittämisen painopisteenä on sisällön kehittäminen. Esiopetuksen tunnuslukuraporteille lisätään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Tunnuslukuraporttien tietoja ja sisältöä laajennetaan hyödyntäen nykyisellään kerättäviä ja muista lähteistä saatavia tietoja. Myös käytettävyyteen ja tietojen visualisointiin tehdään parannuksia. Muutoksista tullaan tiedottamaan ainakin Kouluikkuna.fi -sivustolla.