Skip to main content

Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet

Vertailutietokannan toiminnan kehittämiseksi ohjausryhmä asetti vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet.

  1. Uusitaan verkkosivujen ulkoasu. Samalla kehitetään tietokannan käytettävyyttä ja graafista ulkoasua. Selvitetään verkkosivujen muutostarpeet ja tarvittavien ohjelmistojen hankinta. Valitaan muutostyöhön ulkopuolinen toimittaja.
  2. Päivähoidon tietojen vertailemiseksi kehitetään muutamia keskeisiä indikaattoreita. Tältä osin keskitytään tunnuslukujen määrittelemiseen ja laskentamallien luomiseen. Indikaattoreita ei ole tarkoitus siirtää Kouluikkunan vertailutietokantaan.
  3. Esiopetuksen tunnuslukujen kehittämistä jatketaan. Loput kustannuksiin liittyvät tunnusluvut saadaan valmiiksi. Valmistellaan toiminnallisiin tietoihin liittyvät tunnusluvut ja niihin liittyvät määritelmät.
  4. Vertailutietokantaan siirrettävät kuntien tiedot saadaan tietokantaan 31.5.2016 mennessä. Nykytilanteeseen verrattuna kunnille tulee lisäaikaa yksi kuukausi.