Skip to main content

Vuonna 2014 opetusryhmien koossa ei tapahtunut oleellisia muutoksia

Kouluikkuna -kunnissa opetusryhmien koko määriteltiin käyttäen niin sanottua Helsinki-Vantaan mallia. Laskentamallissa kyseisen vuosiluokan tuntijaon mukaiset opetustunnit kerrotaan kyseisen vuosiluokan oppilaiden kokonaismäärällä. Näin saatu vuosiviikkotuntimäärä jaetaan kyseistä vuosiluokkaa opettavien opettajien työjärjestyksen mukaisilla opetustunneilla, joissa on mukana jakotunnit.

Vuoden 2014 aikana opetusryhmäkokojen osalta ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tarkasteltaessa kuntien keskimääräisiä laskennallisia ryhmäkokoja. Vertailussa mukana olevissa kunnissa vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen opetusryhmäkoko oli 16,9. Vuosiluokilla 7-9 opetusryhmäkoko oli keskimäärin 17,6. Vuosiluokkien 1-9 keskimääräinen opetusryhmäkoko oli 17,1.

Vuoteen 2013 verrattuna opetusryhmäkoossa tapahtui vain pieniä muutoksia. Vuonna 2013 vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen opetusryhmäkoko oli 16,8, joten laskennallinen ryhmäkoko kasvoi 0,1 oppilaalla. Vuosiluokilla 7-9 opetusryhmäkoko oli vuonna 2013 keskimäärin 17,9 ja 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2014. Vuosiluokkien 1-9 keskimääräinen opetusryhmäkoko pieneni vuoden 2013 17,2:sta 0,1 oppilaalla.

 

Perusopetuksen ryhmäkoko 2013 2014 Muutos
Vuosiluokat 1-6 16.8 16.9 0.1
Vuosiluokat 7-9 17.9 17.6 -0.3
Vuosiluokat 1-9 17.2 17.1 -0.1