Skip to main content

December 2015

Kunnilta perittävät käyttömaksut v. 2016

Lokakuussa pitämässään kokouksessa ohjausryhmä päätti, että kunnilta perittävän käyttömaksun suuruus v. 2016 on 1 500 euroa+alv. ja että käyttömaksusta lähetetään kunnille erillinen lasku.

Edelleen ohjausryhmä päätti, että niiltä kunnilta, joilla on vain peruskoulu, perittävän käyttömaksun suuruus on 1 000 euroa+alv.

Vuonna 2014 opetusryhmien koossa ei tapahtunut oleellisia muutoksia

Kouluikkuna -kunnissa opetusryhmien koko määriteltiin käyttäen niin sanottua Helsinki-Vantaan mallia. Laskentamallissa kyseisen vuosiluokan tuntijaon mukaiset opetustunnit kerrotaan kyseisen vuosiluokan oppilaiden kokonaismäärällä. Näin saatu vuosiviikkotuntimäärä jaetaan kyseistä vuosiluokkaa opettavien opettajien työjärjestyksen mukaisilla opetustunneilla, joissa on mukana jakotunnit.

Perusopetuksen kokonaiskustannukset laskivat

Kun otetaan huomioon Tilastokeskuksen opetustoimen hintaindeksi, joka oli 1,4 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014, perusopetuksen reaalikustannukset laskivat vuonna 2014 Kouluikkuna -kunnissa keskimäärin 0,3 prosenttiyksiköllä.