Skip to main content

Toimenpiteet Kouluikkunaan liittymiseksi

Kiitokset mielenkiinnosta esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaa kohtaan. Mikäli kuntanne on kiinnostunut liittymään Kouluikkunaan, edellyttää se teiltä seuraavia toimenpiteitä:

1. Sopimuksen hyväksyminen

Voitte pyytää Kouluikkunaan liittymistä koskevan sopimuksen Mikko Svartsjöltä (mikko.svartsjo@fcg.fi). Sopimukset allekirjoitetaan ensisijaisesti sähköisellä allekirjoituksella. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen teillä on täydet käyttöoikeudet Kouluikkuna.fi tietokantaan. Käyttäjätunnusten saaminen edellyttää lisäksi seuraavia toimenpiteitä:

2. Kouluikkunan vastuuhenkilön nimeäminen

Kunnan tulee nimetä kouluikkunan vastuuhenkilö. Hän on yleensä opetustoimen johtava viranhaltija. Vastuuhenkilön tehtävät:

  1. kerää niiden henkilöiden nimet, virkanimikkeet ja sähköposti-osoitteet, joille annetaan lukuoikeudet vertailutietokantaan sekä lähettää tiedot sähköpostitse Mikko Svartsjölle  mikko.svartsjo@fcg.fi
  2. vastuuhenkilö organisoi kunkin varainhoitovuoden tiedon keruun kunnan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.
  3. sopii kuka kunnassa kerää ja antaa mitäkin tietoja tietojen tallentajalle. Suuren osan tiedoista Kouluikkuna.fi hankkii suoraan Tilastokeskuksesta ja muun muassa ylioppilastutkintolautakunnalta.

3. Tietojen tallentajan nimeäminen

Kouluikkunan vastuuhenkilö nimeää omassa kunnassaan henkilön, jolle annetaan oikeudet kunnan tietojen tallentamiseen ja hänelle varahenkilön. Kouluikkunan vastuuhenkilö tai hänen nimeämänsä henkilö lähettää tallentajien sähköpostiosoitteet Mikko Svartsjölle
mikko.svartsjo@fcg.fi. Tiedot tallennetaan Kouluikkunan tietokannassa olevalle sähköiselle tiedonkeruulomakkeelle. Tietokannasta löytyy yksityiskohtaiset tallennusohjeet.

5. Koulutus

Kunnille järjestetään maksutonta koulutusta vertailutietokannan käytöstä tarpeen mukaan.

6. Muuta

Mikko Svartsjö toimii Kouluikkunan tukihenkilönä. Häneltä voi arkisin klo 9-16 tiedustella Kouluikkunan käyttöön ja käyttäjätunnuksiin liittyvistä asioista. mikko.svartsjo@fcg.fi.

7. Käyttömaksun suuruus

Vuodesta 2020 alkaen käyttömaksu perustuu kunnan asukaslukuun seuraavasti:

Yli 100 000 asukasta, 1 800 euroa + alv

20 000 – 100 000 asukasta, 1 500 euroa + alv

Alle 20 000 asukasta, 800 euroa + alv

*kunnat, jotka eivät järjestä omaa lukiokoulutusta 800 euroa + alv

Käyttömaksu laskutetaan kerran vuodessa kevään lopulla.

8. Sopimuksen irtisanominen

Kullakin kunnalla on oikeus irtisanoa sopimus ja luopua vertailutietokannan käytöstä jättämällä irtisanomista koskeva kirjallinen ilmoitus kolme (3) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä 30.9. mennessä. Irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.