Skip to main content
""

Tiedote huhtikuu 2024 - tiedonkeruu ja raportointi

KOULUIKKUNA TIEDONKERUU JA TILASTOVUOSI 2023

Kouluikkunan lisätietojen vuosittainen tiedonkeruu on käynnissä ja kysyttävät tiedot voi tallentaa tuttuun tapaan tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiseen kyselyyn. Tallennettavien tietojen määritelmissä ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2024 mennessä. Ensimmäiset koosteraportit lasketaan toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Raportteja päivitetään myös myöhemmin tarkistuksien jälkeen, tietojen täydennyksin ja korjauksin.

12.10.2023

Ajankohtaiswebinaari Kouluikkunan käyttäjille pe 10.11.2023

MITÄ KOULUIKKUNASTA NÄKYY? 

Ajankohtaiswebinaari Kouluikkunan käyttäjille pe 10.11.2023

Tule kuulemaan mitä Kouluikkunan vertailutietopalvelussa tapahtuu. Webinaarissa käydään läpi Kouluikkunan nykytilanne, toiminta ja kehityssuuntia. Tilaisuudessa esitellään suunnitelma varhaiskasvatustietojen integroimisesta osaksi Kouluikkunaa. Lisäksi tarkastelussa ovat myös viime vuosien kustannusmuutokset yleissivistävässä koulutuksessa ja sivistystoimen ajankohtaiset asiat.

tiedote 6/2023

Kouluikkuna - sähköinen kysely ja raportit kesäkuu 2023

Raporttien päivitys ja sähköiseen kyselyyn tallennetut tiedot

Kouluikkunan valmiita excel-raportteja ja visuaalisia power bi raportteja on päivitetty. Tällä hetkellä (14.6.2023) kuntien tallentamista tiedoista mukana ovat 13.6.2023 mennessä Kouluikkunan kyselyyn tallennetut tiedot. Kyselyn tietoihin on edelleen mahdollisuus tehdä täydennyksiä ja korjauksia. Raportteja päivitetään kesän ja syksyn aikana viikottain sekä tarpeen mukaan.

- 24.8.2023 lisäys tiedotteeseen: Raportteja päivitetty viimeksi 23.8.2023

Tiedonkeruu

Kouluikkuna - Tiedonkeruu kevät 2023

Sähköinen tiedonkeruu ja tilastovuosi 2022

Kevään vuosittainen tiedonkeruu on jälleen käynnissä ja kuntia pyydetään tallentamaan kysyttävät tiedot tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiseen kyselyyn. Kysyttävät tietojen sisällöissä ja määritelmissä ei ole mainittavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2023 mennessä. Ensimmäiset koosteraportit lasketaan toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Raportteja päivitetään tarpeen mukaan myös myöhemmin, jos tietoihin tehdään täydennyksiä tai korjauksia.

tiedote 11.10.2022

Opetuksen ja koulutuksen kustannustiedot 2021

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot on julkaistu

Opetuksen ja koulutuksen taloustiedot on lisätty Kouluikkunan tietokantaan ja tiedoista laskettavat vertailuluvut julkaistu Kouluikkunan excel ja power bi -raporteilla. Tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien valtiokonttorille toimittamiin tietoihin (automaattinen talousraportointi; Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta = TOTT raportointikokonaisuus).