Skip to main content
tiedote 6/2023

Kouluikkuna - sähköinen kysely ja raportit kesäkuu 2023

Raporttien päivitys ja sähköiseen kyselyyn tallennetut tiedot

Kouluikkunan valmiita excel-raportteja ja visuaalisia power bi raportteja on päivitetty. Tällä hetkellä (14.6.2023) kuntien tallentamista tiedoista mukana ovat 13.6.2023 mennessä Kouluikkunan kyselyyn tallennetut tiedot. Kyselyn tietoihin on edelleen mahdollisuus tehdä täydennyksiä ja korjauksia. Raportteja päivitetään kesän ja syksyn aikana viikottain sekä tarpeen mukaan.

- 24.8.2023 lisäys tiedotteeseen: Raportteja päivitetty viimeksi 23.8.2023

Tiedonkeruu

Kouluikkuna - Tiedonkeruu kevät 2023

Sähköinen tiedonkeruu ja tilastovuosi 2022

Kevään vuosittainen tiedonkeruu on jälleen käynnissä ja kuntia pyydetään tallentamaan kysyttävät tiedot tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiseen kyselyyn. Kysyttävät tietojen sisällöissä ja määritelmissä ei ole mainittavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2023 mennessä. Ensimmäiset koosteraportit lasketaan toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Raportteja päivitetään tarpeen mukaan myös myöhemmin, jos tietoihin tehdään täydennyksiä tai korjauksia.

tiedote 11.10.2022

Opetuksen ja koulutuksen kustannustiedot 2021

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot on julkaistu

Opetuksen ja koulutuksen taloustiedot on lisätty Kouluikkunan tietokantaan ja tiedoista laskettavat vertailuluvut julkaistu Kouluikkunan excel ja power bi -raporteilla. Tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien valtiokonttorille toimittamiin tietoihin (automaattinen talousraportointi; Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta = TOTT raportointikokonaisuus).

Tiedote 1.7.2022

Kouluikkunan tiedonkeruu ja aineistopäivitykset - tilanne 6/2022

Kouluikkunan raportteja on päivitetty tiedonkeruussa kerätyin tiedoin sekä saatavilla olevilla aineistoilla. Päivityksiä on tehty viikoilla 24 ja 26. Viimeisimmässä päivityksessä on mukana 29.6. mennessä tallennetut tiedot. Tietoihin voi tehdä edelleen korjauksia ja täydennyksiä myös heinä-elokuun aikana ja raportteja päivitetään 1-2 viikon välein elokuussa.

Valmiina hankittavien ja avoimista lähteistä koostettavien aineistojen päivitykset jatkuvat myös syksyllä, kun ko. lähdeaineistot valmistuvat.

Tiedote 2/2022

Tiedote 2/2022 - Tiedonkeruu kevät 2022

Toimintavuoden 2021 tiedot tiedonkeruu

Kouluikkunan tiedonkeruu on avoinna ja oman kunnan tiedot voi tallentaa tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiselle lomakkeelle. Tietojen määritelmissä ei ole muutoksia, mutta kysyttäviä tietoja on vähennetty. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2022 mennessä. Ensimmäiset raportit tuotetaan kesäkuun alussa toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Kesäkuun täydennys- ja korjausvaiheessa tallennetut tiedot päivitetään tarpeen mukaan raporteille myöhemmin.

Kustannustiedot 2021