Skip to main content

Kouluikkuna lyhyesti

palvelut

Mikä on Kouluikkuna-vertailutietopalvelun tarkoitus?

Se on tiedolla johtamisen työkalu, jolla voidaan vertailla kuntien ja koulutuksen järjestäjien taloutta ja toimintaa erilaisten indikaattoreiden avulla. Vertailutieto tarjoaa näkymän kunnan omasta toiminnasta sekä siitä miltä asiat näyttävät samoilla indikaattoreilla ja mittareilla muissa vertailtavissa kunnissa.

Kuinka vertailutietokanta toimii?

Vertailutietopalveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen kaikki vertailu-indikaattorit ovat saatavilla helppokäyttöisessä muodossa sekä visuaalisina power bi graafeina, että excel-muotoisina lukutaulukoina. Pääperiaate on, että valitaan verrokkikunnat, halutut indikaattorit ja vertailu on valmis tarkasteltavaksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on suunniteltu yhteistyössä kuntien kanssa ensi sijaisesti kuntien ja koulutuksen järjestäjien tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Palvelua voidaan käyttää omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan organisaation eri tasoilla ja työtehtävissä. Laajat tietojoukot ja aihepiirit mahdollistavat monipuoliset vertailut ja käyttötarkoitukset. Työkalu soveltuu hyvin esimerkiksi tiedolla johtamisen tueksi, talousarvioin valmisteluun, suunnitteluun tai muuhun raportointiin.

Mitä tietoja indikaattorit sisältävät?

Vertailuihin sisältyvät varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus. Tietojoukkoja ovat mm. kustannustiedot, oppilas- ja opiskelijamäärät, koulut ja oppilaitokset, varhaiskasvatuksessa olevat lapset järjestämis- ja toimintamuodoittain jne. lisäksi indikaattoreita on myös esimerkiksi väestömuutoksista, kouluterveyskyselystä, ylioppilastutkinnoista ja toimintaympäristöstä yms.

aineistot

Tilastoaineistoja on koottu laajasti eri lähteistä, esimerkiksi erilaisista kansallisista tietovarannoista, rajapinnoista ja tilastopalveluista. Lähteinä ovat mm. Tilastokeskus, Opetushallitus, THL ja Valtiokonttori. Pääaineistot kattavat siis kaikki maan kunnat, joten vertailujoukon voi muodostaa haluamistaan kunnista. Lisäksi osallistumalla Kouluikkunan omaan tiedonkeruuseen palvelussa olevalla sähköisellä kyselylomakkeella saa käyttöön lisäindikaattoreita Kouluikkuna-kuntien väliseen vertailuun.