Skip to main content

Avaa ikkuna tiedolla johtamiseen

Kouluikkuna on kuntien ja Kuntaliiton yhdessä kehittämä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietopalvelu, jota ylläpitää FCG Finnish Consulting Group. Kouluikkunan veratilutietokanta mahdollistaa oman kunnan toiminnan ja kustannusten vertaamisen muihin kuntiin sekä nopean tiedon saamisen kunnan päätöksentekoa ja talousarvion valmistelua varten. Se tukee tiedolla johtamista.

Vertailtavia tunnuslukuja visuaalisina graafeina ja lukumuotoisina raportteina on mm. seuraavista tietojoukoista: kustannustiedot, oppilas- ja opiskelijamäärät, koulut ja oppilaitokset, varhaiskasvatuksessa olevat lapset järjestämis- ja toimintamuodoittain jne. lisäksi indikaattoreita on myös esimerkiksi väestömuutoksista, kouluterveyskyselystä, ylioppilastutkinnoista ja toimintaympäristöstä jne.

 

Kysy lisätietoja:

  • Mikko Svartsjö, mikko.svartsjo@fcg.fi