Skip to main content

Kouluikkuna-palvelun tilannetiedotus 1.4.2020

Tiedonkeruu keväällä 2020

Kouluikkunan normaalin vuosiaikataulun mukaan tiedonkeruu on aloitettu tyypillisesti huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Korona-epidemia ja Kouluikkunan tekniset kehitystyöt aiheuttavat kuitenkin tänä vuonna haasteita ja muutoksia aikatauluun. Poikkeustilanteessa kuntien ja koulutuksen järjestäjien resurssit ovat erityisen tiukilla, joten Kouluikkunan tiedonkeruulla ei haluta aiheuttaa lisärasitteita. Näin ollen tiedonkeruuta siirretään alustavasti kuukaudella myöhemmäksi, eli alkamaan toukokuun alusta alkaen (1.5.2020). Tiedonkeruun alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen sen alkamispäivänä. Tiedonkeruun ensimmäinen vaihe päättyisi tällöin kesäkuun lopussa, mutta tiedonkeruu tehdään joka tapauksessa joustavasti voimavarat ja eri tilanteeet huomioiden, joten aikataulua sovitellaan tarpeiden mukaan myös syksyn osalta.

Tiedoksi kuitenkin myös, että sähköinen tiedonkeruulomake on jo avattu ja pidetään auki edelleen. Lyhyitä päivityskatkoja saattaa esiintyä. Mikäli vain tilanne suinkin sallii, voi tietoja siis halutessaan jo tallentaa järjestelmään (huom. koska tallennusohjeistusta ollaan vasta päivittämässä edellisestä vuodesta lopulliseen versioon, tämän hetken (1.4.2020) ohje sisältää vuodella vanhentuneet vuosiluvut. Tallennusohjeen vuosiluvut päivitetty ajantasaiseksi, tiedotetta muokattu 8.4.2020). Tietoja kerätään siis pääosin koskien tilivuotta 2019. Esimerkiksi kustannustietoihin ei ole tulossa sisällöllisiä muutoksia ohjeiden ja kyselylomakkeen osalta. Tulevat muutokset  ovat muutoinkin pääasiassa kyselylomakkeelta poistettavia tietokenttiä, joten varsinaisia määritelmällisiä muutoksia tietoihin ei ensivaiheessa ole tulossa.

Tietoa liittyen tiedonkeruun ja palvelun uudistuksiin

Kustannustiedot kerätään jatkossa ns. ennakkotietona. Lopullisina tietoina käytetään virallisia valtakunnallisesti kerättäviä, eli kuntien taloustilastoon perustuvia tietoja. Taloustilaston lopulliset kustannustiedot saadaan nykyisellä julkaisutahdilla käyttöön vasta loppuvuodesta, joten ennakkotietoina Kouluikkunaan kerättävät kustannustiedot ovat vielä toistaiseksi hyvin tarpeellisia.

Kouluikkuna-palvelun tietopohjaa on laajennettu niin, että osa tiedoista on vertailtavissa kaikilla Suomen kunnilla. Näitä tietoja ovat tällä hetkellä muun muassa kustannustiedot/-tunnusluvut, oppilas- ja opiskelijamäärät, koulujen ja oppilaitosten koko- ja määrä. Tietopohjaa tullaan laajentamaan avoimien lähteiden tiedoilla edelleen ja samalla vähennetään tiedonkeruussa kerättävien tietojen määrää.