Skip to main content

Kouluikkuna - Tiedonkeruu kevät 2023

Sähköinen tiedonkeruu ja tilastovuosi 2022

Kevään vuosittainen tiedonkeruu on jälleen käynnissä ja kuntia pyydetään tallentamaan kysyttävät tiedot tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiseen kyselyyn. Kysyttävät tietojen sisällöissä ja määritelmissä ei ole mainittavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2023 mennessä. Ensimmäiset koosteraportit lasketaan toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Raportteja päivitetään tarpeen mukaan myös myöhemmin, jos tietoihin tehdään täydennyksiä tai korjauksia.

Kustannustiedot 2022

Kuten edellisenä vuonna, koulutuksen euromääräisiä kustannustietoja ei kerätä Kouluikkunan kyselyllä, vaan tietojen kokoamisessa käytetään valtiokonttorin avointa rajapintaa. Kouluikkunassa käytetään kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin ns. TOTT-raportointikokonaisuuden tietoja. TOTT-tietoja raportoidaan valtiokonttorille samalla aikataulla Kouluikkuna-tiedonkeruuseen verrattuna eli 31.5.2023 mennessä.

Kehitystyö

Kouluikkuna osana FCG:n tietopalveluita luo uusia mahdollisuuksia sisältöjen ja asiakasyhteistyön kehittämiseksi. Kehittämiskohteiden kartoitus ja valmistelu on aloitettu. Verkostotyöskentelyä ja viestintää aktivoidaan. Tarkempia lisätietoja muutoksista tulossa pian kevään aikana lisää mm. Kouluikkunan tiedotteissa. Huom. Kouluikkunan liittyvistä käyttäjätunnus-, ylläpito- tmvs. asioista voi tiedustella osoitteesta mikko.svartsjo@fcg.fi