Skip to main content

Kouluikkunan raporttien päivitys ja syksyn aikataulu

Raporttipäivitykset ja tietojen tallennus

Kouluikkunan tietosisällön päivitykset jatkuivat kesän jälkeen. Raporttien sisältö päivitettiin 15.8.2019 sekä viimeksi 5.9.2019. Tiedonkeruu on nyt päättymässä ja viimeiset korjaukset tallennettaviin tietoihin pyydetään tekemään syyskuun loppuun mennessä. Tiedoista koostettavan Kouluikkunan Vuosiraportti 2018 -julkaisun valmistelu aloitetaan jo tämän hetkisin tiedoin, mutta tietoihin tehtävät mahdolliset korjaukset otetaan vielä huomioon vuosiraportissa ja Kouluikkuna-palvelun raporteilla.

Visuaaliset raporttinäkymät

Visuaalisten raporttinäkymien kehittämistä jatketaan edelleen syksyn aikana. Raporttinäkymiin on viimeksi lisätty mm. toimintaympäristöä kuvaavia muuttujia ja oppilasmäärätietoja. Myös esiopetuksen tunnuslukujen raportti näkymät lisätään lähi aikoina palveluun. Lisäksi kehitystöinä valmistelussa on mm. ensi vuoden vuoden tiedonkeruun kehittäminen sekä tietojen operationalisointi. Muutoksista tullaan tiedottamaan ainakin tällä sivustolla.