Skip to main content

Kouluikkunan tiedonkeruu alkanut

Tiedonkeruu 2018

Kouluikkunan tietokantaan kerättävien tietojen tallentaminen on virallisesti alkanut huhtikuun 2018 alusta. Myös jo aikaisemmin annetut tiedot ovat tietokannassa. Tiedot kerätään tuttuun tapaan tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköisen kyselylomakkeen kautta. Kaikki saatavilla olevat tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2018 mennessä. Tiedot koskevat pääosin tili-/kalenterivuotta 2017. Tietojen sisällölliset määritelmät ovat pysyneet edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan.

 

Tallennetuista tiedoista laskettavat tunnusluvut ja raportointi

Myös Kuntaliiton kokoamien ja hankkimien valmiiden aineistojen vienti järjestelmään aloitetaan heti huhtikuun alusta. Tiedoista laskettavia tunnuslukuja on siis pian jo saatavilla kuntakohtaisilla Perusraporteilla esim. kustannustietojen osalta. Tunnuslukujen raportointia ja vertailuja pyritään kehittämään erityisesti Valmiiden raporttien sisällöissä. Uudentyyppisiä sisältöjä tuodaan tietokantasivustolle kevään aikana. Huom- edellisen vuoden tiedonkeruun tiedoista koottu Kouluikkunan vuosiraportti 2016 on valmistunut alkuvuoden aikana ja se on saatavilla Koulukkuna.fi -sivustolla sekä app.kouluikkuna.fi -tietokantasivustolla.

Pyydämme ilmoittamaan mikäli kunnan yhteys-/vastuuhenkilön osalta on tapahtunut muutoksia. Oman kunnan käyttäjistä ja käyttäjätunnuksista voi tiedustella allekirjoittaneelta (mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi)