Skip to main content

Kouluikkunan tieto- ja sisältöpäivitykset

Vertailutietojen laajennukset ja päivitykset vuonna 2020

Kouluikkunan tietojoukkoja on laajennettu ja päivitetty loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 alussa. Vertailutietopalvelusta on nyt saatavilla mm. vuoden 2019 valmistuneet kustannustiedot kaikkien kuntien osalta ja aikasarjat aina vuoteen 2012 asti. Perustiedot voi noutaa valmiilta raporteilta excel-muodossa ja visuaalisilla raporteilla tietoja voi tarkastella esim. vuosimuutosvertailun näkökulmasta. Visuaalisille raporteille lisättiin syksyn aikana myös esiopetuksen tunnusluku-visualisointeja. Lisäksi tietopohjaa on laajennettu mm. toimintaympäristö- ja väestötietojen visualisoinneilla. Käytettävyyttä on pyritty parantamaan ryhmäkohtaisilla vertailuluvuilla, indeksoinneilla ja toiminnallisuutta sekä ulkoasua kehittämällä.

Kevään 2021 keskeisiä toimenpiteitä ja kehityskohteita

Tietosisältöjä tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Uusina tietojoukkoina vertailutietopalveluuun ollaan tuomassa mukaan uusia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatuun- ja vaikuttavuuteen liittyviä indikaattoreita sekä taustatietoja. Uusia tietojoukkoja lisätään huomioiden tietojen avoin saatavuus suhteessa Kouluikkunan omaan tiedonkeruuseen. Kouluikkunan kyselylomaketta supistettiin vuoden 2020 tiedonkeruussa ja kyselyllä kerättäville tiedoille etsitään korvaavia tietoja avoimista lähteistä myös vuonna 2021. Kouluikkunan ja vertailutietopalvelun valmiista tiedoista tehdään kokoava raporttijulkaisu alkukevään aikana.