Skip to main content

Opetuksen ja koulutuksen kustannustiedot 2021

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot on julkaistu

Opetuksen ja koulutuksen taloustiedot on lisätty Kouluikkunan tietokantaan ja tiedoista laskettavat vertailuluvut julkaistu Kouluikkunan excel ja power bi -raporteilla. Tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien valtiokonttorille toimittamiin tietoihin (automaattinen talousraportointi; Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta = TOTT raportointikokonaisuus).

Tietoja on joiltain osin jälkikäsitelty esim. puuttuvien ja virheellisten tietojen osalta. Varsinaiset tietojen korjaukset tulisi tehdä suoraan lähdetietoihin eli valtionkonttorin tietovarantoon, mikäli mahdollista.

Myös Kouluikkunan sähköisestä kyselystä saatavilla suoritteilla ja toiminnallisilla tiedoilla laskettavia tunnuslukuja on päivitetty elo- ja syyskuun aikana.