Skip to main content

Tiedolla johtaminen

Sote -palvelujen järjestämisen siirryttyä suurempien hyvinvointi-alueiden vastuulle koulutuspalvelut jäävät kuntien tuottamiksi keskeisimmiksi ydinpalveluksi.  Uudessa tilanteessa palvelutuotannon johtamisessa korostuu tiedolla johtaminen.

Kouluikkunan vertailutietokanta tukee kuntia tiedolla johtamisessa parantamalla nopean tiedon saamista kunnan päätöksentekoa varten. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokanta mahdollistaa oman kunnan kustannusten ja toiminnan vertaamisen muihin kuntiin.  Esiopetus sisältää sosiaali- ja opetustoimessa itse järjestetyn sekä ostopalveluna hankitun esiopetuksen.

Kustannustietojen lisäksi Kouluikkunasta saa tietoja opetusryhmäkoosta, opetustunneista, opettajien ja avustajien määristä, kouluverkosta, koulujen koosta, kiinteistöjen ylläpidosta sekä kustannusten jakautumisesta eri toimintojen välillä.

Opetustyön vaikuttavuuden osalta tietoja kerätään muun muassa peruskoulun ja lukion päättäneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen, koulutustakuun toteutumisesta sekä tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määristä.