Skip to main content

Tiedonkeruu 2019 ja tunnuslukuraportit valmistumassa

Tiedonkeruu 2019 ja ensimmäiset tunnuslukuraportit

Huhtikuun alusta aloitettu Kouluikkunan tiedonkeruun ensimmäinen vaihe päättyi 31.5.2019. Kiitos tietojen kerääjille ja tallentajille jo tähän mennessä tallennetuista tiedoista. Kouluikkunan valmiit koosteraportit ja visuaaliset raportit on päivitetty 31.5.2019 tilanteen mukaan vertailutietopalveluun. Päivityksiä suoritettiin viikoilla 23 ja 24. Nyt tiedonkeruussa on siirrytty tietojen täydentämis- ja korjausvaiheeseen, joten tietoja voi edelleen tallentaa Kouluikkunan sähköiselle kyselylomakkeelle sekä korjata mahdollisia virheellisesti tallentuneita tietoja. Seuraava koosteraporttien päivitys tehdään 21.6.2019 mennessä tallennettujen tietojen perusteella.

Pävitys tiedotteeseen (26.6.2019): Raportit päivitetty 24.-25.6.2019. Tiedoissa mukana 21.6. mennessä tallennetut tiedot.

Kouluikkunan kehittäminen jatkuu

Keväällä kokoontuneissa Kouluikkunan kehittämisryhmissä (ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä) keskusteltiin ja linjattiin mm. kehittämiskohteista ja -toimenpiteistä. Kyselylomaketta ja tietosisältöjä päivitetään ja rationalisoidaan mm. tiedonkeruutaakan helpottamiseksi. Kansallisia tietoaineistoja ja rajapintoja hyödynnetään laajemmin Kouluikkunan tietovarannossa. Kansallisista tietolähteistä kerätyillä tiedoilla pyritään korvaamaan ja keventämään Kouluikkunan omaa tiedonkeruuta sekä laajentamaan vertailutietokannan tietopohjaa. Kouluikkunan tietojen julkaisutahtia tiivistetään ja nopeutetaan. Tiedonkeruun osalta muutokset koskevat toimintavuotta 2020.