Skip to main content

Tiedonkeruu 2020 ja raportointi – tiedote 11.5.2020

Tietojen tallentaminen

Kouluikkuna-palvelun sähköinen kyselylomake on avoinna ja tiedonkeruu, koskien pääasiassa tilivuotta 2019, on käynnissä. Myös tiedonkeruulomakkeelle aikaisemmin tallennetut tiedot ovat mukana tietokannassa ja tiedonkeruussa.

Ensimmäiset tallennetuista tiedoista lasketut vertailuluvut julkaistaan kesäkuun alussa, joten saatavissa olevat tiedot pyydetään mahdollisuuksien mukaan tallentamaan toukokuun loppuun (31.5.2020) mennessä. Tiedonkeruu kuitenkin jatkuu vielä tuttuun tapaan myös toukokuun jälkeen jolloin tietoja mahdollisuus täydentää ja korjata.

Kyselylomakkeen tiedoissa ei ole määritelmällisesti muutoksia, mutta lomakkeen rakennetta on tiivistetty ja kerättävän tiedon määrää vähennetty. Myös palvelun taustalla toimivaa tekniikkaa on päivitetty ja tallennuksessa on saattanut esiintyä päivityskatkoja ja virhetilanteita. Mikäli virhetilanteita vielä esiintyy, kannattaa niistä tehdä ilmoitus ylläpitoon (mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi).

Raportointi

Ennakkotiedoin laskettuja raportteja päivitetään korjatuin tiedoin noin 1-2 viikon välein kesäkuussa ja syksyllä. Valmis avoimista lähteistä saatava kansallinen tieto otetaan käyttöön sitä mukaan kuin se valmistuu sisällöistä riippuen syksyn ja loppuvuoden aikana. Palvelun raportti- ja tietosisältöjen kehittämistä jatketaan edelleen ja valikoituja aineistoja lisätään palveluun vielä kevään/kesän aikana. Viimeksi lisättyjen oppilas-, opiskelija- ja oppilaitosmäärien lisäksi tietoja on tulossa mm. opetustunneista, erityisopetuksesta ja väestötiedoista.