Skip to main content

Tiedonkeruu ja raportointi; tilanne 9/2021

Kouluikkuna-tiedonkeruu:

Tiedonkeruu on yhä käynnissä ja tiedot ovat täydentyneet kesän ja syksyn aikana. Lopulliset tietojen korjaukset ja täydennykset pyydetään tallentamaan Kouluikkunaan syyskuun (1.10.2021) loppuun mennessä.

Tietojen raportointi:

Oppilasmääriä on päivitetty elokuussa lähdetietoja vastaaviksi. (https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/opetus-ja-kulttuuriministerio-oikaissut-vuoden-2021-valtionosuusrahoitusta). Myös Kouluikkuna on KOSKI-tietojen loppukäyttäjä.

Raportit ja tunnusluvut on viimeksi päivitetty 9.9.2021 tiedoin. Päivityksiä tehdään edelleen 2-3 viikon välein ja tarpeen vaatiessa. Valmiit excel-raportit ja visuaaliset raportit ovat saatavilla Kouluikkunan vertailutietokanta-sivustolta palvelussa mukana oleville kunnille. Raportteja on täydennetty myös niiden tiedonkeruun ulkopuolisten aineistojen osalta, jotka hankitaan ja kootaan keskitetysti Kuntaliitossa.

Huom. vuoden 2020 kustannustiedot ovat Kouluikkuna-kunnilta kerätyistä tiedosta laskettuja ennakkotietoja. Lopullisina tietoina käytetään kaikkien kuntien kansallisessa kuntatalouden tiedonkeruussa antamia tietoja. Lopulliset tiedot otetaan käyttöön, kun opetushallituksen aineistot ovat valmistuneet ja julkaistu.