Skip to main content

Tiedote 1/2022 - Aineistopäivityksiä ja toimintavuosi 2022

Kouluikkunan aineistopäivityksiä

Raporteilta on nyt haettavissa kuntaloustilastoon perustuvat 2020 kustannustiedot esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Lukiokoulutuksen tiedot on päivitetty syksyllä 2021, esi- ja perusopetuksen tiedot kuluvan vuoden alussa.

Raporttien tietoja on päivitetty myös muilta osin. Esimerkiksi väestöennusteiden visualisoinnit perustuvat uusimpaan 2021 väestöennusteeseen.

Uusina visualisointeina on lisätty terveyteen, oppimisympäristöön ja -ilmapiiriin liittyviä indikaattoreita. Kouluikkunan tiedonkeruussa kerättävien opetustunti- ja ryhmäkokotietojen tueksi on lisätty myös kansallisiin tiedonkeruisiin pohjautuvia opetustunti- ja ryhmäkokotunnuslukuja.

Toimintavuoden 2022 muutoksia

Kuluvana vuonna 2022 yksi olennaisimmista muutoksista liittyy kuntataloustietojen automatisointiin ja tietojen siirtymiseen Valtiokonttorille. Kustannustietojen 2021 kokoamisessa pyritään hyödyntämään suoraan kuntataloustiedonkeruun automatisoinnin myötä valtiokonttorille kerättävät kustannustiedot. Tavoitteena on, että Kouluikkunan omassa tiedonkeruussa kustannustietoja ei enää kunnilta erikseen kerätä.

Kouluikkunan tiedonkeruun aikataulusta, ohjeistuksesta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin keväällä erikseen.

Tietosisältöjä ja analyysitoimintoja kehitetään myös tänä vuonna. Lisäksi palvelun teknisen toimivuuden ja käytettävyyden kehittämiseksi etsitään ratkaisuja mm. osana Kuntaliiton tietopalveluiden ja -tuotteiden kehittämisprojekteja.