Skip to main content

Tiedote huhtikuu 2024 - tiedonkeruu ja raportointi

KOULUIKKUNA TIEDONKERUU JA TILASTOVUOSI 2023

Kouluikkunan lisätietojen vuosittainen tiedonkeruu on käynnissä ja kysyttävät tiedot voi tallentaa tuttuun tapaan tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiseen kyselyyn. Tallennettavien tietojen määritelmissä ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2024 mennessä. Ensimmäiset koosteraportit lasketaan toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Raportteja päivitetään myös myöhemmin tarkistuksien jälkeen, tietojen täydennyksin ja korjauksin.


KUSTANNUSTIEDOT 2023

Kustannustiedot poimitaan suoraan valtiokonttorin avointa rajapintaa käyttäen ja alustavia tietoja julkaistaan kevään mittaan, kun tietoja valmistuu. Kouluikkunassa käytetään kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin ns. TOTT-raportointikokonaisuuden tietoja. TOTT-tiedot raportoidaan valtiokonttorille samalla aikataulla kuin Kouluikkuna-tiedonkeruu eli 31.5.2024 mennessä.


UUDET SISÄLLÖT JA RAPORTIT

Vertailutietokantaa on laajennettu varhaiskasvatuksen tunnusluvuilla. Uudet varhaiskasvatuksen power bi visualisoinnit sekä excel raportit ovat tarkasteltavissa vertailutietopalvelussa ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen. Tietopohjaa kehitetään myös muutoin, muun muassa väestötietojen sekä laatu- ja indikaattoreiden osalta.

 

Pyydämme ilmoittamaan mikäli kunnan käyttäjien tai yhteys-/vastuuhenkilöiden osalta on tapahtunut muutoksia. Käyttäjien muutokset, käyttäjätunnukset, postituslistalta poistuminen ja muut Kouluikkunaan liittyvät kysymykset, ota yhteyttä ylläpitoon (mikko.svartsjo@fcg.fi)