Skip to main content

Tietojen tallentaminen

Suuren osan tiedoista Kouluikkunan ylläpitäjä hankkii suoraan Tilastokeskukselta ja muista lähteistä. Kunnissa tiedot tallentaa vertailutietokantaan nimetty henkilö, jolle on annettu tallennusoikeus Kouluikkunaan. Tietojen tallentamisessa noudatetaan niiltä osin kuin mahdollista Tilastokeskuksen Kuntien ja talous- ja toimintatilaston luokituksessa olevaa ohjeistusta. Tietojen kerääminen tapahtuu vertailutietokannassa olevalla sähköisellä lomakkeella, josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannustietoina kerätään käyttötalouden toimintamenot ja toimintatulot, vyörytyserät sekä poistot ja arvonalentumiset. Lisäksi kustannustiedot ilmoitetaan erikseen toiminnoittain.

Toiminnallisia tietoja kerätään mm. opetustuntien määrästä, erityisopetuksesta, henkilöstöstä sekä koulujen ja oppilaitosten määristä. Lisäksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen päättääneistä kerätään esimerkiksi todistusten arvosana- ja keskeyttämistietoja.