Skip to main content

Vuosiraportit

Kouluikkuna julkaisee  tiedoista esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitystä  kuvaavia raportteja tyypillisesti vuosittian.
Tiedot koskevat kuntien omana toimintana järjestämiä esi- perusopetuksen ja  lukiokoulutuksen palveluja.

Kouluikkunan vertailutietokannassa on vuosittain mukana noin 40-50 kuntaa. Kuntien määrä kattaa noin 1 000 peruskoulua ja  300 000 peruskoululaista, joka oli noin 60 % koko maan oppilasmäärästä. Lukiokoulutuksen aineisto pitää sisällään noin 130 lukiota ja noin 60 000 opiskelijaa eli noin 60 % koko maan lukiolaisten määrästä.

Raporteissa vertaillaan kuntien kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja ja niiden vuosimuutoksia.