Vuosiraportit

Kouluikkuna julkaisee kunkin vuoden tiedoista perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitystä  kuvaavan vuosiraportin.
Tiedot koskevat kuntien omana toimintana järjestämiä esi- perusopetuksen ja  lukiokoulutuksen palveluja.

Vuonna 2014 Kouluikkunan vertailutietokannassa oli mukana 63 kuntaa. Kuntien määrä kattoi 1 062 peruskoulua ja yli 300 000 peruskoululaista, joka oli noin 60 % koko maan oppilasmäärästä. Lukiokoulutuksen aineisto pitää sisällään 134 lukiota ja noin 62 700 opiskelijaa eli noin 60 % koko maan lukiolaisten määrästä.

Raportissa on tarkasteltu sekä kustannustietoja että toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja ja niiden vuosimuutoksia.